ตัวอย่างผลงานวิจัย โดยคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม >   บล็อคปลูกต้นไม้แนวตั้ง


 

รายละเอียดเพิ่มเติม >   AKU Rooftop Urban Farm


 

รายละเอียดเพิ่มเติม >   แผ่นปลูกพืชบนหลังคา


 

รายละเอียดเพิ่มเติม >   โครงการการสร้างวิทยาเขตสีเขียวที่กินได้


 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >    การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ PSDT


  

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >    โครงการอบรมดูงานต่างประเทศ SPA


 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >    หมู่บ้านจัดสรรชีววิธีในการบำบัดน้ำเสียเพื่อลดภาวะโลกร้อนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้ทางเท้าของผู้สูงอายุในเขตเมือง


 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >  การส่องสว่างสำหรับผู้สูงอายุชาวไทย


 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >  การออกแบบแสงและสภาพแวดล้อมภายในสำหรับผู้สูงอายุเพื่อการมองเห็นที่เหมาะสม


 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม > Topology Optimization and Form Computation of Structure


 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >  การจำลองทางคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบอาคารเขียว


 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >  Structural Design and Management Technology


 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >  Solar Rooftop

Visit fbetting.co.uk ladbrokes